لیست پروژه های خاتمه یافته ی طرح آبرسانی به شهرهای جنوب شرق
شماره قرارداد عنوان قراردادها
90-21-01-006 تأمين برق پست زميني ايستگاه پمپاژ اميديه
90-21-01-009 اصلاح و ساماندهي 12/2 كيلومتر خط انتقال پلي اتيلن و حوضچه شيرآلات مربوطه از ايستگاه پمپاژ اميديه يك به رامشير
89-01-01-012 احداث مخزن 8000 مترمكعبي و تلمبه خانه آب و كلرزني تأسيسات آبرساني رامشير
89-21-01-017 عمليات برق رساني به مخزن 8000 مترمكعبي رامشير
88-21-01-018 اجراي خط انتقال آب از سد آسك به شهر هنديجان (لوله GRP به طول تقريبي 16 كيلومتر و قطر 500 م م)
88-21-01-019 توسعه و بازسازي تلمبه خانه اميديه يك
88-21-01-008 تعمير و بازسازي كلاريفاير شماره 3 كوت امير و دكانتور شماره 5 تصفيه خانه سربندر
88-21-01-013 تعويض و نصب شيرآلات ، بازسازي ، ترميم و ساخت حوضچه هاي بتني ، احداث جاده سرويس خطوط لوله آبرساني آب جنوب شرق
88-21-01-001 تكميل ديواركشي محوطه تأسيسات كوت امير ، فيلترهاي تلمبه خانه سربندر يك و تعمير خط لوله ماهشهر به هنديجان واقع در كانال هدامه
88-21-01-022 عمليات اجرايي ساختمان ايستگاه پمپاژ و كارهاي باقيمانده سايت و مخزن 10000 مترمكعبي اميديه
87-21-01-005 اجراي خط انتقال GRP ازتا انشعاب شهركهاي پتروشيمي به طول و قطر 700 ميليمتر
87-21-01-025 بازسازي تصفيه خانه آب آغاجاري (قرارداد تكميلي)
87-21-01-021 خريد تجهيزات و اجراي خط برق رساني به مخزن 10000 م م اميديه از ميدان پمپ بنزين تا محل مخزن بتني به طول تقريبي 1 كيلومتر
87-21-01-031 بازسازي و تعمير فونداسيون و دكلهاي خط برق 33 كيلوولت كوت امير - سربندر
87-21-01-020 بازسازي و تعويض فيلترهاي شني تحت فشار تصفيه خانه هنديجان
87-21-01-027 اجراي خط انتقال GRP شهر اميديه از ميدان بسيج به سمت روستاي چاه سالم به طول 4680 متر و اقطار 400 ، 500 و 600 م
86-21-01-022 بازسازي تصفيه خانه آب آغاجاري
86-21-01-037 عمليات تكميلي احداث ديوار محوطه تلمبه خانه مرغزار
85-21-01-016 اجراي خط انتقال فولادي 16 اينچ (400 م م) آبرساني به شهر آغاجاري به طول 8500 متر از محل تصفيه خانه آغاجاري تا مخزن 6000 مترمكعبي بتني آغاجاري (انتقالي از آبفا 84/35)
85-21-01-015 اجراي خط انتقال GRP شهر اميديه از آبفا تا مخزن بتني به طول 6468 متر و اقطار 400 ، 500 ، 700 و 800 م م (انتقالي از آبفا 85/10)
85-03-01-007 عمليات تأمين تجهيزات جايگزين ، تعميرات و بازسازي تصفيه خانه مرغزار ، تلمبه خانه اميديه و خطوط انتقال آب اميديه و رامشير
85-21-01-006 اجراي خط انتقال GRP از تصفيه خانه مرغزار تا كيلومتر 800+9 به طول و قطر 800 ميليمتر
85-21-01-011 اجراي خط انتقال GRP از كيلومتر 800+9 تا شهركهاي بعثت و چمران به طول و اقطار 700 و 800 م م

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل